Müalicə
Tibbi göstərişlər
- Kordial tip üzrə neyrosirkulyator distoniya
- Ürəyin revmatik xəstəlikləri (qeyri-kəskin dövrdə)
- Hipertoniya xəstəliyi, I-II mərhələlər
- Ürəyin işemik xəstəliyi – stenokardiya, I-II fazalar
- Ürəyin işemik xəstəliyi – infarktdan sonrakı kardioskleroz (6 aydan sonra)
- Xroniki ürək çatışmazlığı, I-II mərhələlər
- Aorta-koronar şuntlamadan sonrakı vəziyyət (6 aydan sonra)
- Stentləmə cərrahiyyəsindən sonrakı vəziyyət (4 aydan sonra)

Tibbi əks-göstərişlər
- Kəskin formada olan bütün xəstəliklər
- Onkoloji xəstəliklər
- İnfeksion xəstəliklər
- Vərəm və astmoid bronxitlər
- Miokardın kəskin infarktı
- Gərginlik stenokardiyası, III-IV fazalar
- Qeyri-stabil gedişli stenokardiya
- Ürək çatışmazlığı, II-III mərhələlər
- Ürək astması ilə müşahidə olunan kardiopatiya
- Hipertoniya xəstəliyi, III mərhələ
- Hipertonik kriz və beyin insultu
- Hamiləlik, bütün dövrlərdə

Tam şəraitli müalicə şöbəsi və yüksək ixtisaslı mütəxəssis kurortoloqlar sizin uğurla müalicə olunmağınızı təmin edir. Pasiyentlər reabilitasiya proqramlarında nəzərdə tutulmuş fiziki yükləmələrdən geniş şəkildə istifadə edirlər (trenajorlar, yerimə, idman oyunları, dəniz vannaları və d.).

Sanatoriya növbəti imkanlara malikdir:
- Müalicə-diaqnostik kabinetlər və laboratoriyalar
- Müalicəvi yod-brom vannaları
- Masaj
- Müalicəvi bədən tərbiyəsi
- Psixoterapiya
- Fizioterapiya
- Naftalan və parafinlə müalicə
- Günəş və hava vannaları
- Müalicəvi dəniz vannaları
- Müalicəvi gimnastika
- Sualtı duş-masaj

Müalicə nəticələri növbəti diaqnostik aparaturadan istifadə edən təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən müşahidə olunur:
- Elektrokardioqrafiya
- USM
- Kliniki və biokimya laboratoriyaları

Zərurət yarandıqda, siz növbəti mütəxəssislərin xidmətlərindən yararlana bilərsiniz:
- Stomatoloq
- Ginekoloq
- Nevropatoloq
- Psixoterapevt
- Uroloq